Пенсійна програма

Сьогодні, в контексті проведення пенсійної реформи в Україні, недержавні пенсійні програми набувають особливого соціального значення як для працівників, так і для роботодавців. Для громадян відкриття персонального пенсійного рахунку означає нові перспективи у забезпеченні власного майбутнього, а для керівників підприємств — це реальна можливість виявити турботу про своїх співробітників, засновників та ветеранів підприємства і підвищити їх соціальний захист, заслуживши вдячність і довіру. Це найкращий спосіб створити трудові стимули для сьогоднішніх і майбутніх працівників, віддячити людям, що присвятили більшість життя підприємству та набути репутації сучасної соціально відповідальної компанії серед широкої громадськості.

Законодавча база:

Відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» №1674-ІІІ від 20 квітня 2000 року Банк здійснює довірче управління коштами учасника ФБУ з метою накопичення коштів для отримання додаткових пенсійних виплат. Не відкладайте турботу про своє майбутнє, а почніть планувати його з нами вже зараз, адже банк «АРКАДА» у сфері додаткового пенсійного забезпечення працює понад 10 років і визнаний її абсолютним лідером. Наш банк єдиний, хто на практиці опанував усі етапи додаткового пенсійного забезпечення - від відкриття рахунків, накопичення та інвестування коштів учасників до здійснення пенсійних виплат.

Щомісячно між учасниками пенсійного ФБУ банк розподіляє дохід, отриманий за іпотечними цінними паперами, випущеними з метою набуття права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, профінансованою ПАТ АКБ «АРКАДА».

Правилами пенсійного ФБУ пайового типу передбачена мінімальна гарантована ставка дохідності, що на 2% перевищує рівень інфляції в країні. Але метою ПАТ АКБ «АРКАДА» є досягнення більшої прибутковості, про що свідчать показники всіх років діяльності ФБУ, які значно перевищували мінімальні гарантовані зобов'язання перед учасниками. Такий підхід забезпечує захист коштів учасників від знецінення та гарантує їм пристойну дохідність.

Умови виплати:

Згідно із Законом України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» №1674-ІІІ від 20 квітня 2000 року право на додаткові пенсійні виплати учасник пенсійного ФБУ отримує при досягненні 60 років - для чоловіків та 55 років - для жінок, або в разі повної втрати працездатності (І група інвалідності) незалежно від віку. З цього моменту учасник пенсійного ФБУ має право отримувати додаткові пенсійні виплати в ПАТ АКБ «АРКАДА».

Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими та довічними. Вид виплат обирається учасником пенсійного ФБУ самостійно при укладанні Договору про додаткові пенсійні виплати.

Строкові пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються протягом визначеного учасником строку, на умовах та у розмірі, визначеними Правилами ФБУ. Строк таких виплат становить цілу кількість років і не може бути меншим 5 років. При цьому учасник використовує накопичену суму та доходи, що продовжують розподілятися на залишок вкладу.

Довічні пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком довічно на умовах та у розмірі, визначених Правилами ФБУ. У разі смерті учасника ФБУ залишок коштів на рахунку обов'язково успадковується.

Учасники пенсійного ФБУ можуть отримувати пенсійні виплати як у найближчому відділенні банку «АРКАДА» за місцем проживання, так і зі свого поточного або карткового рахунку. Для цього необхідно звернутися до банку з заявою про перерахування додаткових пенсійних виплат із зазначенням реквізитів. При цьому банк не утримує винагороду за такий переказ коштів

Гарантії:

Законодавство, що регулює діяльність ФБУ, передбачило ряд механізмів, спрямованих на забезпечення гарантій їхнім учасникам, а саме:

  • кошти пенсійного ФБУ обліковуються банком окремо від результатів його господарської діяльності та не включаються до ліквідаційної маси банку;
  • кошти пенсійного ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних цінних паперів;
  • передбачена мінімальна гарантована ставка дохідності, що складає 2% річних понад рівень інфляції;
  •  банк постійно звітує перед Наглядовою Радою, до складу якої входять представники різних гілок влади, про виконану роботу.

 

E-mail: pension@arkada.ua