Logo Print Відправити на друк


Фонд гарантування вкладів фізичних осібФонд гарантування вкладів фізичних осібСвідоцтво учасника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб № 1

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений на виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року № 996/98 з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків – фізичних осіб.

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, та функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року №4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно рішення адміністративної ради Фонду №27 від 21 серпня 2012 року, зареєстрованого 29 серпня 2012 року за № 1452/21764 в Міністерстві юстиції України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банків – учасників Фонду відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, у розмірі НЕ БІЛЬШЕ 200 000 (ДВОХСОТ ТИСЯЧ) ГРИВЕНЬ.

Місцезнаходження Фонду: 
вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, Україна

Електронна адреса:               fgvfo@fg.gov.ua

Інтернет-сайт:                  www.fg.gov.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
0-800-308-108 -
«Гаряча лінія» Фонду гарантування 
(дзвінки по Україні зі стаціонарних безкоштовні)
044-333-36-55*
*згідно з тарифами оператора зв'язку                          

Дивись також:

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.
2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.
4. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.
5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

6. Фонд не відшкодовує кошти:
____________
* Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
 
 Довідка

(Рішення|Положення, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, від 26.05.2016,  № 825 "Порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників")


© Всі права захищені ПАТ АКБ «АРКАДА», 2017