приклад розрахунку суми при щомісячному поповненні

Відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» №1674-ІІІ від 20 квітня 2000 року Банк здійснює довірче управління коштами учасника ФБУ з метою накопичення коштів для отримання додаткових пенсійних виплат. Не відкладайте турботу про своє майбутнє, а почніть планувати його з нами вже зараз, адже банк «Аркада» у сфері додаткового пенсійного забезпечення працює понад 10 років і визнаний її абсолютним лідером. Наш банк єдиний, хто на практиці опанував усі етапи додаткового пенсійного забезпечення - від відкриття рахунків, накопичення та інвестування коштів учасників до виплати пенсій.

Щомісячно між учасниками пенсійного ФБУ банк розподіляє доход, отриманий за іпотечними цінними паперами, випущеними з метою набуття права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, профінансованою ПАТ АКБ «Аркада».

Правилами пенсійного ФБУ пайового типу передбачена мінімальна гарантована ставка доходності, що на 2% перевищує рівень інфляції в країні. Але метою ПАТ АКБ «Аркада» є досягнення більшої доходності, про що свідчать показники всіх років діяльності ФБУ, які значно перевищували мінімальні гарантовані зобов'язання перед учасниками. Така норма захищає кошти учасників від знецінення та гарантує їм пристойну доходність.

Законодавство, що регулює діяльність ФБУ, передбачило ряд механізмів, спрямованих на забезпечення гарантий їхнім учасникам, а саме:
  • кошти пенсійного ФБУ обліковуються банком окремо від результатів його господарської діяльності та не включаються до ліквідаційної маси банку;
  • кошти пенсійного ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних цінних паперів;
  • передбачена мінімальна гарантована ставка доходності, що складає 2% річних понад рівень інфляції;
  • банк постійно звітує перед Наглядовою Радою, до складу якої входять представники різних гілок влади, про виконану роботу.
Згідно із Законом України право на додаткові пенсійні виплати учасник пенсійного ФБУ отримує при досягненні пенсійного віку, тобто 60 років - для чоловіків та 55 років - для жінок, або в разі повної втрати працездатності (І група інвалідності) незалежно від віку. З цього моменту учасник пенсійного ФБУ має право отримувати додаткову пенсію в ПАТ АКБ «Аркада».

Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими та довічними. Вид виплат обирається учасником пенсійного ФБУ самостійно при укладанні Договору про додаткові пенсійні виплати.

Строкові пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються протягом визначеного учасником строку, на умовах та у розмірі, визначеними Правилами ФБУ. Строк таких виплат становить цілу кількість років і не може бути меншим 5 років. При цьому учасник повністю використовує накопичену суму та доходи, що продовжують розподілятися на залишок вкладу.

Довічні пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком довічно на умовах та у розмірі, визначеними Правилами ФБУ. У разі смерті учасника ФБУ залишок коштів на рахунку обов'язково успадковується.

Учасники пенсійного ФБУ можуть отримувати пенсійні виплати як у найближчому відділенні банку «Аркада» за місцем проживання, так і зі свого поточного або карткового рахунку. Для цього необхідно звернутися до банку з заявою про перерахування додаткової пенсії із зазначенням реквізитів. При цьому банк не утримує винагороду за такий переказ коштів

E-mail: pension@arkada.ua
Період формування вкладу:
1 100
Років


Сума одноразового внеску:
1 100 000
грн.


Сума щомісячних поповнень:
1 100 000
грн.


Розрахувати