Фонд гарантування вкладів фізичних осіб


Фонд гарантування вкладів фізичних осібСвідоцтво учасника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб № 1

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений на виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року № 996/98 з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків – фізичних осіб.

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, та функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року №4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно рішення адміністративної ради Фонду №27 від 21 серпня 2012 року, зареєстрованого 29 серпня 2012 року за № 1452/21764 в Міністерстві юстиції України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банків – учасників Фонду відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, у розмірі НЕ БІЛЬШЕ 200 000 (ДВОХСОТ ТИСЯЧ) ГРИВЕНЬ.

Місцезнаходження Фонду: 
вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, Україна

Електронна адреса:               fgvfo@fg.gov.ua

Інтернет-сайт:                  www.fg.gov.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
0-800-308-108 -
«Гаряча лінія» Фонду гарантування 
(дзвінки по Україні зі стаціонарних безкоштовні)
044-333-36-55*
*згідно з тарифами оператора зв'язку                          

Дивись також:

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.
2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.
4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду.
5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
6. Фонд не відшкодовує кошти:
1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*;
2) передані банку в довірче управління;
3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення
6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення
7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
10) за вкладами у філіях іноземних банків;
11) за вкладами у банківських металах;
12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
____________

* Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року

(Рішення|Положення, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, від 26.05.2016,  № 825 "Щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників")