Умови відкриття пенсійного рахунку

Умови відкриття пенсійного рахунку

Керівник підприємства може відкрити рахунок у пенсійному ФБУ пайового типу на своїх працівників. Для цього видаються накази у межах підприємства про організацію проведення роз`яснювальної роботи з усіма керівниками структурних підрозділів співробітниками ПАТ АКБ «Аркада» та про розробку положення із запровадження на підприємстві системи додаткового пенсійного забезпечення.
 
Нами запропоновані Типові підходи до застосування нашої пенсійної програми, які Ви можете використати у своїх внутрішніх положеннях або колективному договорі. За бажанням Ви можете ними скористатися. У разі необхідності ми можемо допомогти Вам у розробці необхідних документів або надати Вам більш повний перелік типових пунктів, які накопичені нами більш ніж за 7 років діяльності програми.
 
Керівник підприємства або довірена особа направляє до банку лист встановленого зразка про відкриття пенсійних рахунків на співробітників підприємства. До нього додається копія паспорту та довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера керівника чи довіреної особи, а також список співробітників, на яких відкриваються пенсійні рахунки з підписом керівника підприємства та печаткою.
 
До списку додаються копії паспортних даних і довідок з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних номерів працівників. Усі копії повинні бути завірені уповноваженою особою та печаткою відділу кадрів. При перерахуванні коштів на пенсійні рахунки співробітників до платіжного доручення додається роз'яснення платежу.

Сьогодні, в контексті проведення пенсійної реформи в Україні, недержавне пенсійне забезпечення набуває особливого соціального значення як для працівників, так і для роботодавців. Для громадян відкриття персонального пенсійного рахунку означає нові перспективи у забезпеченні власного майбутнього, а для керівників підприємств — це реальна можливість виявити турботу про своїх співробітників, засновників та ветеранів підприємства і підвищити їх соціальний захист, заслуживши вдячність і довіру. Це найкращий спосіб створити трудові стимули для сьогоднішніх і майбутніх працівників, віддячити людям, що присвятили більшість життя підприємству та набути репутації сучасної соціально відповідальної компанії серед широкої громадськості.
 
Відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» №1674-ІІІ від 20 квітня 2000 року Банк здійснює довірче управління коштами учасника ФБУ з метою накопичення коштів для отримання додаткових пенсійних виплат. Не відкладайте турботу про своє майбутнє, а почніть планувати його з нами вже зараз, адже банк «Аркада» у сфері додаткового пенсійного забезпечення працює понад 10 років і визнаний її абсолютним лідером. Наш банк єдиний, хто на практиці опанував усі етапи додаткового пенсійного забезпечення - від відкриття рахунків, накопичення та інвестування коштів учасників до виплати пенсій.
 
Щомісячно між учасниками пенсійного ФБУ банк розподіляє доход, отриманий за іпотечними цінними паперами, випущеними з метою набуття права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, профінансованою ПАТ АКБ «Аркада».
 
Правилами пенсійного ФБУ пайового типу передбачена мінімальна гарантована ставка доходності, що на 2% перевищує рівень інфляції в країні. Але метою ПАТ АКБ «Аркада» є досягнення більшої доходності, про що свідчать показники всіх років діяльності ФБУ, які значно перевищували мінімальні гарантовані зобов'язання перед учасниками. Така норма захищає кошти учасників від знецінення та гарантує їм пристойну доходність.
Законодавство, що регулює діяльність ФБУ, передбачило ряд механізмів, спрямованих на забезпечення гарантий їхнім учасникам, а саме:

  • кошти пенсійного ФБУ обліковуються банком окремо від результатів його господарської діяльності та не включаються до ліквідаційної маси банку;
  • кошти пенсійного ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних цінних паперів;
  • передбачена мінімальна гарантована ставка доходності, що складає 2% річних понад рівень інфляції;
  • банк постійно звітує перед Наглядовою Радою, до складу якої входять представники різних гілок влади, про виконану роботу.


Згідно із Законом України право на додаткові пенсійні виплати учасник пенсійного ФБУ отримує при досягненні пенсійного віку, тобто 60 років - для чоловіків та 55 років - для жінок, або в разі повної втрати працездатності (І група інвалідності) незалежно від віку. З цього моменту учасник пенсійного ФБУ має право отримувати додаткову пенсію в ПАТ АКБ «Аркада».
 
Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими та довічними. Вид виплат обирається учасником пенсійного ФБУ самостійно при укладанні Договору про додаткові пенсійні виплати.
 
Строкові пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються протягом визначеного учасником строку, на умовах та у розмірі, визначеними Правилами ФБУ. Строк таких виплат становить цілу кількість років і не може бути меншим 5 років. При цьому учасник повністю використовує накопичену суму та доходи, що продовжують розподілятися на залишок вкладу.
 
Довічні пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком довічно на умовах та у розмірі, визначеними Правилами ФБУ. У разі смерті учасника ФБУ залишок коштів на рахунку обов'язково успадковується.
 
Учасники пенсійного ФБУ можуть отримувати пенсійні виплати як у найближчому відділенні банку «Аркада» за місцем проживання, так і зі свого поточного або карткового рахунку. Для цього необхідно звернутися до банку з заявою про перерахування додаткової пенсії із зазначенням реквізитів. При цьому банк не утримує винагороду за такий переказ коштів