Загальні положення

1. Тарифи та умови по розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів в іноземній валюті встановлені відповідно до Статуту банку, чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та з урахуванням міжнародних правил, угод та банківської практики.

2. У випадку, якщо надаються послуги, не враховані в цих Тарифах та умовах, застосовується комісія, розмір якої встановлюється за окремою домовленістю з клієнтом.

3. ПАТ АКБ “Аркада” залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію у тих випадках, якщо виконання операцій потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні інших обставин.

4. Додатково до комісій ПАТ АКБ “Аркада” можуть стягуватися комісії третіх банків, які виникають при здійсненні операції за дорученням клієнта, у розмірах, що підтверджені відповідними документами цих третіх банків.

5. Банк залишає за собою право доповнювати Тарифи та умови, а також замінювати їх із подальшим повідомленням клієнтів.

6.ПАТ АКБ “Аркада” не несе відповідальності за:
    а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних або недбайливих інструкцій клієнтів, інших банків-кореспондентів та /або телекомунікаційних пошкоджень;
     б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад та інших форс-мажорних обставин.