Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу.

   станом на 01.07.2020 року

Повне найменування юридичної особи, призвище, ім`я по батькові фізичної особи Код країни Відсоток у статутному капіталі
Пряма участь Опосередкована участь
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" 804 49,1102 0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" 804 14,6189 10,3740
Паливода Костянтин Віталійович 804 0,0263 74,7708