Інформація до оприлюднення


      • Протокол N1 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку «Аркада» від 13 квітня 2011 року.
    • Протокол N 3 Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Аркада» від 26 листопада 2010 року;
    • Протокол N 2 Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Аркада» від 28 травня 2010 року;
    • Протокол N 1 Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Аркада» від 14 квітня 2010 року;

Висновки незалежного (зовнішнього) аудитора розміщено в складі регулярної річної інформації емітента на сторінці «Інформація до оприлюднення», "Фінансова звітність". Інші висновки аудитора Банку, що виносяться на затвердження Загальних зборів акціонерів АТ  АКБ «АРКАДА» відсутні (затвердження висновків аудитора товариства загальними зборами товариства не вимагається чинним законодавством).

Календарний план АТ АКБ «АРКАДА» розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства крім особливої інформації:
  
 №

Посада

Призвище, ім'я по батькові
1 2 3
1.
 Голова Правління
  Ковальчук Тетяна Миколаївна
2.  Заступник Голови Правління, член Правління  
  Настоящий Вадим Васильович            
3.  Головний бухгалтер, член Правління
  Волкова Альбіна Анатоліївна
4.  Директор Департаменту правового забезпечення, член Правління
  Омельчук Павло Ігорович
5.
 Відповідальний працівник банку
 за проведення
фінансового моніторингу -
 
директор Департаменту фінансового моніторингу, член Правління 
  Дубас Наталія Олегівна

 

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом):