До відома акціонерів/ клієнтів депозитарної установи

 До списку всіх новин
03.10.2014

Інформація до відома акціонерів/ клієнтів депозитарної установи, які є власникам іменних цінних паперів

Інформуємо Вас, що у зв’язку з набранням 12 жовтня 2013р. чинності Закону України «Про депозитарну систему України»,  «якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента…».

Нагадуємо про необхідність особистого звернення до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА» (надалі-Банк) у строк до 12 жовтня 2014р. для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання документів щодо ідентифікації акціонера.

При собі мати:

паспорт та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків

Ми чекаємо на Вас з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00до 14-00 
за адресою:  м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  кімн.408

 Відповідальні  особи: Снігова О.В., Сачко Т.М., Нечай О.В.

 Телефон для довідок: 044 277-72-49

 

Шановні депоненти! 

Депозитарна установа ПАТ АКБ «АРКАДА» запрошує Вас підписати  зміни до  договору про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до Рішень НКЦПФР № 807 від 24.06.2014 року та № 1412 від 06.08.2013 року з усіма  змінами та доповненнями.

 

У зв’язку з цим просимо всіх депонентів ПАТ АКБ «АРКАДА» безпосередньо звернутися до працівників банку підрозділу депозитарної діяльності (у термін до 05.01.2015 року).

При собі мати:

паспорт та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків

Ми чекаємо на Вас з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00до 14-00 
за адресою:  м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  кімн.408

 Відповідальні  особи: Снігова О.В., Сачко Т.М., Нечай О.В.

 Телефон для довідок: 044 277-72-49