Повідомлення про результати відкритих торгів (аукціону) 14.06.2021

 До списку всіх новин
14.06.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати відкритих торгів (аукціону)

 

 

1. Банк: АТ АКБ «АРКАДА»

2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 14.05.2021 року

3. Організатор відкритих торгів (аукціону): ЕДИНИЙ КАБІНЕТ

 

Номер лоту

Назва лоту

Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн.

Ціна продажу, грн./

відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися,

(із зазначенням причини)

G34N019676

Майнові права, що випливають з акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Агрохімремонт», 32 100 000 шт., код цінних паперів (ISIN) UA4000135446

22 470 000,00

відкриті торги (аукціон) визнані такими, що не відбулися у зв’язку відсутністю учасників

 

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію

АТ АКБ «АРКАДА»                               _________________ І.В. Луньо